CT-scan

Wat is een CT-scan?

Een CT-scan is een onderzoekstechniek met behulp van röntgenstralen. Met röntgenstralen is het mogelijk verschillende weefsels van elkaar te onderscheiden. Dit komt doordat weefsels verschillen in dichtheid. Zachte weefsels, zoals longen, krijgen een donkere kleur op de foto. Weefsels met een grotere dichtheid, zoals kraakbeen of bot, worden grijs tot wit.

Hoe werkt het maken van een CT-scan?

Om een CT-scan te maken wordt het dier in een tunnel gelegd. Vervolgens wordt het langzaam door de tunnel geleid. Rondom de tunnel beweegt een röntgenbuis met hoge snelheid. De buis zendt daarbij een smalle bundel röntgenstralen uit die door het lichaam gaat, en aan de overzijde wordt opgevangen. Hierdoor krijg je een driedimensionaal beeld en kun je van iedere gewenste plek, in iedere gewenste richting een dwarsdoorsnede maken.

Mag ik bij mijn dier zijn tijdens het maken van de scan?

Een CT-scan werkt met röntgenstraling. U mag daarom niet bij uw dier zijn tijdens het maken van de scan. Het onderzoek zelf duurt maar kort, meestal enkele minuten. Na het maken van de scan wordt het dier uit de scanner gehaald, en naar een ruimte gebracht waar het bij kan komen. Tijdens het onderzoek kunt u plaats nemen in onze wachtkamer.

Moet mijn dier onder narcose?

Omdat het dier absoluut niet mag bewegen tijdens de CT-scan wordt het onder narcose gebracht. De middelen die hiervoor worden gebruikt, zijn net als in de reguliere geneeskunde, zeer veilig. Wij vragen vooraf aan uw dierenarts alle medische informatie die een mogelijk risico vormt voor het dier. Ook informeren wij u uitgebreid of het nodig is om uw dier nuchter te houden. Over het algemeen geldt dat uw huisdier vanaf 18.00 uur de vorige dag niet meer mag eten. Drinken mag wel.

Wat gebeurt er na het maken van de scan?

Nadat de CT-scan is gemaakt brengen wij uw dier naar een rustruimte waar het rustig kan bijkomen. Daarna controleren wij op bijzonderheden. Over het algemeen mag u kort nadat uw dier is bijgekomen weer naar huis. Wij zenden de gemaakte bestanden naar een diagnostisch laboratorium waarna een rapportage aan uw dierenarts wordt toegestuurd. U kunt de uitslag vervolgens met uw dierenarts bespreken.